poniedziałek, 28 marca 2011

In memory of Derek Jarman

TeLeDySk from Z S on Vimeo.
 

Czy ktoś domyśla się, czyją twórczością inspirowaliśmy się przy tym filmie ?
Do you know who inspired us with making this film?

Nierozwiązany konkurs i zagubiony film

Bywa i tak, że pewne konkursy oficjalne ogłoszone na stronach pewnych instytucji, nie zostają rozwiązane, organizatorzy się do nich nie przyznają, a czasem nawet rozpływają się niczym opary nad wrzącą herbatą, udając uparcie  "nieistnienie". "Nieistnienie" udają również czasami filmy, a przed wszyskim jeden, który jakoś nie zachował się na żadnym posiadanym przez nas nośniku i być może jedynie grupa osób będąca kiedyś na zajęciach z Awangardy miała tę (nipowtarzalną) szansę obejrzenia go, a My twórcy będziemy musieli pogodzić się, że zaginęła gdzieś nasza wizja zasypanej śniegiem stolicy, filtrowana obrazami  Warsztatu Formy Filmowej.
Chyba, że jutro obudzimy się i wszystko się wyjaśni i nie będzie juz padał śnieg.

sobota, 5 marca 2011

"Lepkie Palce" / "Sticky Fingers"

"Lepkie Palce" / "Sticky Fingers"

Występują / starring: Ida Mazerant (Tajemnicza Kobieta/Mysterious Woman), Tomasz Korzeniowski (Kieszonkowiec/Pickpocket)
Scenariusz, reżyseria, montaż / screenplay, directing, editing: pan 120procent;
Współpraca scenariuszowa / screenwriting assistants: flashgirl, Paweł Szymański;
Charakteryzacja / make-up artist: flashgirl;
Zdjęcia / cinematography: Katarzyna Boniecka;
Asystent oświetlenia / lighting assistant: Edyta Zajdlic;

Jakość obrazu może być pogorszona w wyniku wysokiej kompresji pliku / image quality may be degraded due to high compression rate

piątek, 25 lutego 2011

Flash of afterimages

Oto nasz ostani projekt poświęcony i inspirowany Władysławem Strzemińskim. Nie będziemy tracić słów na szczegółowe opisy...sami zanurzcie się w świecie, który wykreowaliśmy.
Here`s our recent project dedicated to and inspired by Władysław Strzemiński. We won`t be writing empty words to describe this movie...immerse by yourself in the world, that we created.

Pomysł/concept:   flashgirl & pan 120procent
Montaż/editing:    pan 120procent
Zdjęcia/cinematography:   flashgirl


poniedziałek, 21 lutego 2011

Tak! Trzymamy w napięciu, niech świat oczekuje z zapartym tchem na pierwszy nasz post i film;) Niech drżą reżyserzy,a Hollywood ma się na bacznośc. Producenci nadchodzimy, ale nie obiecujemy, że z każdym nawiąrzemy współpracę, bo nie uznajemy kompromisów i dbamy o to, aby wszystko, co robimy było zgodne z naszą filozofią, rodzącą się w naszych głowach podczas szkolenia warsztatu (studia), a także w każdej innej  minucie naszego życia, która staje się dla nas inspiracją. Jesteśmy indywidualistami, przeciwieństwami, które się przyciągają, jak yin i yang , jak ogień i ćma, jak magnesy ustawione przciwległymi biegunami. Zupełnie inni, próbujemy smakować świat osobno, a później spotykamy się, aby wymieniać nasze wrażenia. Stapiamy je (się) w jedną całość i tak rodzi się pasja i żądza ukazania jej światu.
Yes! We pull the string to the limit, so the world will impatiently wait for our first post and movie;) Let directors tremble, and Hollywood be on guard! Producers - here we come - but we don`t promise that we will work with anybody! We disapprove compromise, and we take care that everything that we do is always close to our philosphy - born inside our minds during work and practise, and in any other minute of our life - that`s also a inspiration for us. We are individuals, opposite sides that attract each other, like yin and yang, like fire and moth, like magnets with opposite fields. Totally different, we try to taste world separately, and after that we met to exchange our impressions and feelings. It all (we) melt into one whole - and that`s how the passion is born and desire to show it to the world...